FRIDA HJORTH

HEIGHT 173 cm  |  SHOES 38  |  HAIR BLONDE  |  EYES BLUE 

PortfolioPolaroid 

Skarmavbild-2019-10-15-kl-155807
Skarmavbild-2019-10-15-kl-155531
Skarmavbild-2019-10-15-kl-155542
Skarmavbild-2019-10-15-kl-155557
Skarmavbild-2019-10-15-kl-155640
Skarmavbild-2019-10-15-kl-155628
Skarmavbild-2019-10-15-kl-155618
1
8
7
11
9
12
13
10
FH13
FH10
FH32
FH17
14